Kontakt

Razvoj

bOrganizacija

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  SISTEM TAKMIČENJA U KRALJEVINI SHS

 
           Teritorija Banata fudbalski je bila u sastavu Beogradskog podsaveza do 1930. godine. Postojala je Banatska župa, a pančevački klubovi od 1921. do 1929. godine takmičili su se u okviru Beogradske župe.          
           Završno sa 1923. godinom Kraljevina SHS fudbalski je bila podeljena na šest podsaveza sa sedištima: Beograd, Zagreb, Subotica, Sarajevo, Split, Ljubljana. Od 1924. godine postojao je novi podsavez, njegovo sedište bilo je u Osijeku, a zatim još jedan, u Skoplju, 1927.
           Državno prvenstvo nije igrano do 1923. godine. Tada su po jednostrukom kup-sistemu Završnicu odigrali prvaci podsaveza (šest klubova), tako je takmičenje organizovano i sa sedam klubova u naredne tri godine. Liga je prvi put igrana 1927. i to po jednostrukom sistemu sa šest klubova, tako je bilo i 1928, a 1929. Liga je igrana sa jednim klubom manje, ali dvokružno.
           Od 1920. godine igrana je Banatska liga (Prvenstvo Banatske župe). Bečkerečka liga formirana je 1922. godine. Umesto Bečkerečke lige, u širem obliku, egzistirala je Banatska B liga 1925/26, 1926/27, 1927/28.

 
           ORGANIZACIJA FUDBALA U BANATU
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 
           Dnevni list koji je tada u našem gradu izlazio, Torontal, zabeležio je 15. maja 1921. godine:
           Izvršni odbor fudbalskog sporta u Banatu posle saglasnosti sa Beogradskim fudbalskim podsavezom (Beogradski loptački podsavez - BLP) i sporazuma postignutog 12. maja 1921. godine, odučio je da cela tertorija Banata čini jedan fudbalski okrug pod nazivom Banatska župa. Na čelu Banatske župe nalazi se fudbalski odbor sa sledećim delokrugom i načinom rada:
           1. Odbor je dužan da izvrši sva naređenja i uputstva Beogradskog fudbalskog potsaveza, da održava red i disciplinu u duhu propisa i pravila Fudbalskog saveza Kraljevine SHS.
           2. Da o svim događajima kao i discipinskim prekršajima podnese izveštaj Beogradskom fudbalskom potsavezu.
           3. Daje dozvolu za odigravanje javnih fudbalskih utakmica i o tome vodi evidenciju.
           4. Svi klubovi su obavezni da neposredno pošalju podsavezu takse za upisninu kao i članarinu.
           5. Drži stalnu vezu sa Beogradskim fudbalskim podsavezom i ubira 20 odsto od bruto prihoda sa prvenstvenih fudbalskih utakmica.
           6. Za članove Izvršnog odbora Banatske župe imenuje pet članova.
           7. Svi klubovi su dužni da najhitnije prikupe slike svjih igrača i da ih uz ispunjene podatke dostave podsavezu.
           8. Neregistrovani klubovi ne mogu da igraju javne utakmice.
           Potom je Izvršni odbor za pripremu utakmica Banatske župe doneo odluke:
           1. Poziv za sve klubove da hitno dotave spiskove igrača radi niihove verifikacije.
           2. Obaveza fudbalskih sudija je da ovom odboru u roku od tri dana dostave izveštaje o vođenju utakmica, sastavima timova, ponašanju igrača i stanju terena.
           3. Posle prijave sudije, isključeni igrač se automatski suspenduje.

 
                                                                                                             
1920.                                                                                                                                                                                                                    

           BANATSKA LIGA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Prvo fudbalsko prvenstvo Banata počelo je 18. aprila 1920. godine. Učestvovali su: Obilić, Vašaš, Viktorija (Veliki Bečkerek, današnji Zrenjanin), KAC (velika Kikinda), PSK (Pančevo), Olimpija (Vršac), DSK (Vebeljača), ŽSE, ŽTK, Švebiše (Žombolj, grad nešto kasnije u Rumuniji).
           Prvi prvak Banata postao je Obilić (Veliki Bečkerek)
.

  Tim Vašaša (kasnije Radnički), 1921. godine, s leva na desno: Jožef Herman, Đerđ Loci, Ferenc Kugler, Jožef Bartu, Andraš Bibak, Jovo Bančov, Mikloš Bišof, Karolj Bandl, Mokloš Loris, Maćaš Tumo, Janoš Dam.                                                                  1921.


           BANATSKA LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Učesnici: Obilić, Vašaš, Viktorija (Veliki Bečkerek), ŽSE, ŽTK, Švebiše (Žombolj), DSK (Debeljača), KAC (Velika Kikinda).
           Prvak- proleće: Obilić (Veliki Bečkerek) .
           Prvak - jesen: Obilić (Veliki Bečkerek).

                                                                  1922.


           BANATSKA LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Učesnici: Obilić, Slavija (Veliki Bečkerek), Srbija, KAC (Velika Kikinda), Viktorija (Vršac), ŽSE, ŽTK (Žombolj), Olimpija (Vršac).
           Prvaci - proleće: Srbija (Velika Kikinda), jesen: Obilić (Veliki Bečkerek).
           Jesen: Obilić (Veliki bečkerek) 8, Slavija (Veliki Bečkerek) 6, KSK Kosovo (Velika Kikinda) 4, Olimpija (Vršac) 2, Viktorija (Veliki Bečkerek) 0.
           Učestvovali su i klubovi iz Žombolja ŽSE i ŽTK, ali su tokom prvenstva odustali jer je Žombolj pripao Rumuniji.

           VELIKOBEČKEREČKA LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Slavija 9, Obilić 8, ŽSK 7, Kadima 4, RSK Borac 1, Švebiše 1 bod. Svi klubovi iz Grada Velikog Bečkereka.

                                                                  1923.


           PRVENSTVO KRALJEVINE SHS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 
          Prvo prvenstvo Kraljevine SHS odigrano je od 2. septembra do 1. oktobra 1923. godine.
           Takmičenje je organizovano sa šest prvaka podsaveza po kup-sistemu.
           Učestvovali su: Jugoslavija (Beograd), Bačka (Subotica), SAŠK (Sarajevo), Hajduk (Split), Građanski (Zagreb), Ilirija (Ljubljana).
           Prvak je postao Građanski, pobedom u finalu nad SAŠK-om. Bilo je 1:1 i u ponovljenoj utakmici 4:2.

           BANATSKA LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Prvak Obilić (Veliki Bečkerek).

           VELIKOBEČKEREČKA LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Kadima 10, Slavija 7, Obilić 5, RSK Borac 4, ŽSK 3, Švebiše 1 bod.
         

Tim Slavije 1923. godine (od 1926. Radničkog) s leva na desno: Mešter, Mesman, Bibak, Bišof, Šnicer, Janković, Bartu, Đerkeš, Olah, Herman, Eđedi.

 
                                                                 
1923/24.


           PRVENSTVO KRALJEVINE SHS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Takmičenje za prvaka po kup-sistemu igrano je od 7. septembra do 12. oktobra.          
 
          Učestvovali su prvaci sedam podsaveza: Jugoslavija (Beograd), Slavija (Osijek), Somborski SK, SAŠK (Sarajevo), Ilirija (Ljubljana), Hajduk (Split), Građanski (Zagreb).
           Prvak je postala Jugoslavija, pobedom u finalu nad Hajdukom 2:1.  
  
           BANATSKA LIGA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Obilić 19, Slavija 10, RSK Borac 9, Kadima 9, ŽSK 8, Švebiše 1 bod.
           Nije moglo da se organizuje takmičenje za teritoriju celog Banata. Tako je Beogradski loptački podsavez Prvenstvo Banatske župe ozvaničio sa svih šest učesnika iz Velikog Bečkereka.

          VELIKOBEČKEREČKA LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

                   
           Obilić 19, Slavija 10, Borac 9, Kadima 9, ŽSK 8, Švebiše 5 bodova.

 

Tim AK Obilića godinama neprikosnoven u Banatu

                                                               1924/25.


           PRVENSTVO KRALJEVINE SHS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           O državnom prvaku 1925. godine odlučivano je kup-sistemom od 14. juna do 5. jula.
 
          Učestvovali su: Jugoslavija (Beograd), Hajduk (Split), Slavija (Osijek), Bačka (Subotica), Ilirija (Ljubljana), SAŠK (Sarajevo), Građanski (Zagreb).
           Prvak je postala Jugoslavija, pobedom u finalu nad Građanskim 3:2.

           
Takmničenje za prvaka prvovincije BLP-a (od 21. maja do 3. juna): Dušan Silni (Vršac) - NAK (Novi Sad) 3:6, Sparta (Zem,un) - NAK 0:5, NAK - Šumadija (Kragujevac) 2:1, finale: Jugoslavija (Beograd) - NAK 3:0.

           BANATSKA LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Za prvaka Provincijske grupe razigravali su: Srbija i Kosovo (Velika Kikinda), Dušan Silni i Viktorija (Vršac), Debeljača SK, Građanski (Novi Bečej). U finalu je Dušan Silni pobedio Srbiju 4:0.
           Prvak Velikog Bečkereka i prvak Provincijske grupe igrali su 19. aprila 1925. za prvaka Banatske lige (Banatske župe Beogradskog podsaveza): Obilić - Dušan Silni 2:3.

           VELIKOBEČKEREČKA LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

            Jesen: Slavija 9, ŽSK 8, Obilić 6, Kadima 5, Švebiše 1. Borac 1 bod.           
            Obilić 16 (30:11), ŽSK 16 (34:13), Slavija 14, Kadima 9, Švebiše 3, RSK Borac 2 boda.

Tim Rusande iz Melenaca 1925. godine - gorni red s leva na desno; Đura Bejin, Milan Jovanović, Milivoj Boškov, Dr Bora Farkić, Sreća Mišić, Triva Protić, srednji red: Damjan Žarkov, Stevica Vrebalov, Dušan Aćimov, donji red: Žarko Bačikin, Boško Vrebalov, Tihomir Protić.
.

1925/26.


           PRVENSTVO KRALJEVINE SHS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

            Završnica je igrana po kup-sistemu sa sedam prvaka podsaveza od 11. do 25. jula 1926. godine.
            Učestvovali su: Jugoslavija (Beograd), Bačka (Subotica), Hajduk (Split), SAŠK (Sarajevo), Slavija (Sarajevo), Građanski (Zagreb), Ilirija (Ljubljana). Prvak je postao Građanski, pobedom u finalu nad Jugoslavijom.

           BANATSKA A LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Dušan Silni (Vršac) 12, ŽSK (Veliki Bečkerek) 9, Srbija (Velika Kikinda) 9, Obilić (Veliki Bečkerek) 8, Kadima (Veliki Bečkerek) 2 boda.

           BANATSKA B LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Viktorija (Vršac) 13, Švebiše (Veliki Bečkerek) 11, Kosovo (Velika Kikinda) 9, RSK Borac (Veliki Bečkerek) 7, DSK (Debeljača) 0 bodova.

                                                                  1926/27.


           PRVENSTVO KRALJEVINE SHS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Prvaci tri podsaveza, Beograda, Zagreba i Splita, BSK, HAŠK i Hajduk, direktno su se plasirali u Završnicu prvenstva. Kvalifikacije su igrali drugoplasirani iz Beograda i Zagreba, Jugoslavija i Građanski, te prvaci Ljubljane, Subotice, Sarajeva i Osijeka, Ilirija, SAND, SAŠK i Hajduk (O). U Ljubljani je Ilirija eliminisala tim Građanskog, u Sarajevu ekipa SAŠK-a Jugoslaviju, a SAND u Osijeku domaćina Hajduka.
           Liga je igrana u pet kola od 5. juna do 10. jula 1927. godine.
           Konačni poredak u Prvenstvu: Hajduk (Split) 8, BSK (Beograd) 6, HAŠK (Zagreb) 5, SAND (Subotica) 4, SAŠK (Sarajevo) 4, Ilirija (Ljubljana) 3 boda.

           BANATSKA A LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

           Obilić (Veliki Bečkerek) 13, Srbija (Velika Kikinda) 10, ŽSK (Veliki Bečkerek) 8, Dušan Silni (Vršac) 7, Viktorija (Vršac) 2 boda.

           BANATSKA B LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           RSK Borac (Veliki Bečkerek) 19, Kadima (Veliki Bečkerek) 16, Švebiše (Veliki Bečkerek) 15, Radnički (Veliki Bečkerek) 12, Soko (Vršac) 10, DSK (Debeljača) 8, Kosovo (Velika Kikinda) 6 bodova.
           RSK Borac i Kadima plasirali su se direktno u A ligu.
           Kvalifikaciona utakmica za A ligu Švebiše - Viktorija 5:3 odigrana je 7. avgusta 1927.

                                                                   1927/28.


           PRVENSTVO KRALJEVINE SHS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Prvaci podsaveza, Beograda, Zagreba i Splita, Jugoslavija, Građanski i Hajduk, direktno su plasirali u završnicu prvenstva. Kvalifikacije su igrali drugoplasirani Beograda i Zagreba, BSK i HAŠK, te prvaci Ljubljane, Subotice, Sarajeva i Osijeka, Primorje (LJ), SAND, SAŠK i Građanski (O). Rezultati: BSK - Građanski (O) 6:1, Građanski - BSK 1:6, HAŠK - SAND 6:1, SAND - HAŠK 2:4, Primorje (LJ) - SAŠK 4:3, SAŠK - Primorje 3:2 i u trećoj utakmici SAŠK - Primorje 3:2.
           Završnica je organizovana u pet kola od 8. jula do 16. septembra 1928.
           Konačni poredak u Prvenstvu: Građanski (Zagreb) 9, Hajduk (Split) 6, BSK (Beograd) 6, SAŠK (Sarajevo) 5, HAŠK (Zagreb) 2, Jugoslavija (Beograd) 2 boda.

           BANATSKA A LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           
Obilić (Veliki Bečkerek) 18, Dušan Silni (Vršac) 17, RSK Borac (Veliki Bečkerek) 14, Srbija (Velika Kikinda) 12, Kadima (Veliki Bečkerek) 9, Švebiše (Veliki Bečkerek) 9, ŽSK (Veliki Bečkerek) 5 bodova.

           BANATSKA B LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Viktorija (Vršac) 16 (30:12), Radnički (Veliki Bečkerek) 16 (29:15), Kosovo (Velika Kikinda) 14, Radnički (Vršac) 8, Alibunarski SK 2, Soko (Vršac) 6, Debeljački SK 0 bodova.
           Soko (Vršac) i Debeljački SK istupili su iz takmičenja u zimskoj pauzi.

                                                                   1928/29.


           PRVENSTVO KRALJEVINE SHS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

          
 Kvalifikacije su igrali po dva kluba iz Beogradskog podsaveza i Zagrebačkog podsaveza, BSK i Jugoslavija, HAŠK i Građanski, te prvaci podsaveza Split, Ljubljana, Subotica, Sarajevo, Osijek i Skoplje. Rezultati: BSK (Beograd) - Pobeda (Skoplje) 17:2, Pobeda - BSK 1:0, SAND - Jugoslavija 0:1, Jugoslavija - SAND 3:1, HAŠK - Hajduk (Osijek) 1:1, Hajduk - HAŠK 0:3, Primorje (Ljubljana) - Građanski 1:3, Građanski - Primorje 4:0, Hajduk - Slavija (Sarajevo) 2:1, Slavija - Hajduk 1:2.
           Liga za prvaka igrana je u osam kola od 16. juna do 20. oktobra.
           Konačni poredak u Prvenstvu: Hajduk (Split) 12, BSK (Beograd) 10, Jugoslavija (Beograd) 8, HAŠK (Zagreb) 7, Građanski (Zagreb) 3 boda.

           BANATSKA LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    
           Predstavnik Bečkerečke lige: Obilić (Veliki Bečkerek).

           Poredak Velikokikindske lige: Srbija (VK) 7, Kosovo (VK) 5, Radnički (VK) 0 bodoba.
           Poredak: Vršačke lige: Dušan Silni (V) 7, Radnički (V) 2, Viktorija (V) 1 bod.

           Završnica: Dušan Silni 5, Obilić 4, Srbija 3 boda.

           VELIKOBEČKEREČKA LIGA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

           Obilić 22, Radnički 16, ŽSK 14, RSK Borac 11, Švebiše 10, Velikobečkerečki Sportski Klub 6, Kadima 5 bodova.

 

(c) Fudbalski savez Grada Zrenjanin, Karađorđev trg 100, 23000 Zrenjanin